Razvoj projekta Indeks DOP-a

8. prosinac 2004. godine održana je prva Konferencija o društveno odgovornom poslovanju u Hrvatskoj na kojoj je sudjelovalo više od 150 predstavnika tvrtki, poslovnih udruženja, Vlade, stručnih organizacija, akademske zajednice, sindikata i nevladinih organizacija. Usvojena je Agenda 2005. u kojoj su definurana osnovna područja djelovanja i moguća poboljšanja u društveno odgovornim praksama hrvatskih tvrtki; istaknut prijedlog osnivanja Zajednice za društveno odgovorno poslovanje  u okviru HGK, te prijedlog izrade metodologije za procjenu i vrednovanje društveno odgovornih i održivih praksi tvrtki.

Kako bi se povećalo razumijevanje o društveno odgovornom poslovanju, u kontekstu pridruživanja Hrvatske u Europsku uniju i stvaranja konkurentnog i na znanju utemeljenog društva, 15. studenog 2006. godine potpisan je Sporazum o suradnji između Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR). Svrha Sporazuma prvenstveno je bila razvoj metodologije vrednovanja (benchmarkinga) društveno odgovornih praksi članica Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj te osmišljavanje nagrade kojom bi se vrednovale odgovorne poslovne prakse tvrtki. Nagrada bi se dodjeljivala na godišnjoj razini.

Realizacija navedene inicijative ostvarena je kroz projekt pripremljen i osiguran kroz zajedničku suradnju HGK i HR PSOR-a u travnju 2007. godine. Podršku projektu pružio je i UNDP Hrvatska, koji je osigurao dolazak stručnjaka iz jedne od vodećih organizacija poslovnog svijeta u Velikoj Britaniji – Business in the Community. Financijska sredstva za projekt izrade metodologije osigurana su putem AED-a (Academy for Educationl Development).

Cilj projekta bio je popularizirati društveno odgovorno poslovanje u RH, u smislu jačanja tržišne pozicije poduzeća i izgradnje dobre reputacije, kroz sve segmente poslovanja. To znači odgovornost uprave i menadžmenta, kroz sve poslovne procese uz osiguranje profitabilnosti, upravljanje okolišem i zajednicom, uključujući ključne zainteresirane dionike.

Metodologija definira niz kriterija za ocjenjivanje dobrovoljnih praksi hrvatskih poduzeća u šest područja: ekonomska održivost, uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju, radna okolina, zaštita okoliša, tržišni odnosi i odnosi sa zajednicom. Izrađena je po uzoru na druge slične metodologije kao što su Dow Jones Sustainability Index i Business in the Community CR Index.

U izradi metodologije sudjelovali su stručnjaci iz Hrvatske na što smo posebno ponosni. Projekt su činili stručnjaci okupljeni u tijela projekta čime se entuzijazam stručnjaka pretočio u aktivan rad u smislu određivanja kriterija i definiranja načina, rokova i tijeka provedbe metodologije.

Voditeljica projektnog tima bila je dr.sc. Mirjana Matešić, ravnateljica HR PSOR-a, koja je ujedno članica Savjeta za gospodarstvo pri Uredu predsjednika Republike Hrvatske g. Ive Josipovića, članica Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, članica Partnerskog vijeća grada Zagreba zaduženog za izradu Strategije razvoja grada, te članica Upravnog odbora Global Compact Hrvatska. Projekt je unutar HGK vodio tadašnji direktor Sektora za industriju g. Ruđer Friganović. Projektni tim još su činile gđa. Andrea Pavlović direktorica odgovornog poslovanja u Hauska&Partner d.o.o. zadužena za odnose s javnošću i Marina Škrabalo, zadužena za stručnu obradu podataka. Posebno svakako treba naglasiti zalaganje članova Stručnog povjerenstva dr.sc. Mislava Ante Omazića, Ekonomski fakultet u Zagrebu, dr.sc. Mire Lenardić, Nacionalno vijeće za konkurentnost, Višnje Jelić Mück, dipl.ing.arh., Odraz, dr.sc. Mirjane Matešić, ravnateljici HR PSOR-a i Ruđera Friganovića, predstavniku Hrvatske gospodarske komore.

Projekt se još sastojao od Stručnog tima i Provedbenog tima, koji je okupljao preko trideset stručnjaka različitih profila okupljenih u cilju realizacije projekta. Istaknuli bi kako je u konačnici metodologija definirana kroz 119 pitanja za velika i srednja poduzeća, 64 pitanja za mala poduzeća i 92 za javna poduzeća. U inicijalnoj fazi projekta značajnu ulogu imao je i Ericsson Nikola Tesla d.d. čijom donacijom mrežne aplikacije je omogućena provedba ocjenjivanja poduzeća. Danas provedbu natječaja obavljamo u suradnji s Ipsos puls d.o.o. koji provodi prikupljanje popunjenih upitnika te vrši inicijalno bodovanje putem mrežne aplikacije.

Kriterij za sudjelovanje u Indeksu DOP-a je poslovna uspješnost koju HGK propisuje za dodjelu Zlatne kune. Ona uključuje niz financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja pomoću kojih se rangiraju tvrtke. Natječaj Indeks DOP-a provodi se na godišnjoj razini temeljeno na financijskim pokazateljima za prethodno razdoblje. Poziv se šalje od strane HGK na poduzeća koja zadovoljavaju kriterije Zlatne kune uz individualiziranu poveznicu na upitnik koji ista popunjavaju obično u razdoblju od dva mjeseca.

Nagrade najboljim poduzećima tradicionalno se dodjeljuju u sklopu Nacionalne konferencije o društveno odgovornom poslovanju.

STRUČNI TIM:

 1.  mr.sc. Dragan Bagić
 2.  Dubravka Bačun
 3.  Mirna Koričan
 4.  dr.sc. Mira Lenardić
 5.  Višnja Jelić Mück
 6.  dr.sc. Mislav Ante Omazić
 7.  Andreja Pavlović
 8.  mr.sc. Sanja Crnković Pozaić
 9.  mr.sc. Domagoj Račić
 10. Marina Škrabalo

 

PROVEDBENI TIM:

 1.  Ruđer Friganović
 2.  dr.sc. Mirjana Matešć
 3.  Lana Božić
 4.  Marina Škrabalo
 5.  Žarko Horvat
 6.  dr.sc. Mislav Ante Omazić
 7.  Andreja Pavlović
 8.  Snježana Bahtijari
 9.  Dubravka Bačun

 

ČLANOVI TIMA za izradu prve aplikacije:

 1. Miran Starešinčić, menadžment aplikativnog rješenja
 2. Vlasta Nikolić,  analiza i razvoj aplikacije
 3. Zoran Kurtin, analiza i razvoj aplikacije
 4. Zdravko Čolić, dizajn baze i sigurnost podataka
 5. Enes Jabučar, dizajn izvješća