Ministarstvo financija

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 

Nacionalne:

Opća stranica o Društveno odgovornom poslovanju

http://www.dop.hr/

Institut za društveno odgovorno poslovanje

http://www.idop.hr/hr/o-nama/nas-tim/o-nama/

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj

http://hrpsor.hr/

Poslovna inicijativa za afirmaciju društvene odgovornosti i održivog razvoja

http://odgovorno.hr/

Lokalna mreža Global Compacta

http://www.hup.hr/global-compact-hrvatska.aspx

 

Međunarodne:

EU smjernice za izvješćivanje o nefinancijskim informacijama (05. srpnja 2017.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=EN

Globalna inicijativa za izvještavanje (GRI)

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx

United Nations Global Compact

https://www.unglobalcompact.org/

CSR Europe

https://www.csreurope.org/

Svjetski poslovni savjet za održivi razvoj (WBCSD)

http://www.wbcsd.org/

Menadžerski vodič WBCSD za kružno gospodarstvo

http://www.wbcsd.org/Clusters/Circular-Economy

OECD

http://www.oecd.org/

UNEP

http://www.unep.org/